Oferta

Język angielski - codziennie

Każdego dnia nasze dzieci biorą udział w zajęciach języka angielskiego. Pracujemy w oparciu o własny, autorski program, dzięki któremu łatwiej i szybciej dzieci zapamiętują ten język. Dodatkowo nauczyciel w ciągu dnia proponuje dzieciom zabawy i gry po angielsku. Codziennie będziemy się uczyć wielu rymowanek i piosenek.

English is fun

Dodatkowe zajęcia – zabawy słowno rytmiczne po angielski

Język hiszpański

Nauka drugiego języka nowożytnego dobywa się 2 x w tygodniu w grupie sześciolatków. Uczymy się go metodą słuchową poprzez poznawanie wielu piosenek, gier i zabaw. Dzięki wielokrotnemu powtarzaniu słówek są one szybko zapamiętywane i utrwalane.

Zajęcia Kulinarne

Cykliczne zajęcia kulinarne dają możliwość dzieciom w poznawaniu procesu powstawania wielu potraw. Wykonanie kanapek, bułeczek czy pożywnego koktajlu daje najmłodszym dużo satysfakcji i radości. Jednocześnie dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania.

Klub Małego Przyrodnika

Każdy z nas jest odkrywcą a dzieci w szczególności. Uczestnicząc w tych zajęciach poznają tajemnice przyrody, będą uprawiały różne rośliny w ogródku i na oknie. Dowiedzą się również, jak ważna jest ekologia w naszym życiu. Nauczą się jak dbać o zwierzęta.

Program Bezpieczny Przedszkolak

Już od najmłodszych lat powinniśmy byś wrażliwi na potrzeby innych i uczyć się jak pomagać ludziom w sytuacji zagrożenia życia. Nasze maluchy także dowiedzą się, jak wezwać pomoc, jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Ta wiedza będzie procentowała w przyszłości.

Co dzień mądrzejsi

Program edukacyjno-wychowawczy realizowany w naszym Przedszkolu jest zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej. W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodna z wytycznymi MEN w oparciu o „Razem w przedszkolu ” autorstwa Jolanty Andrzejewskiej, Joanny Wieruckiej a także wprowadza elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherbon, matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i glottodydaktyki. Program ten wyróżnia się szeroko pojętą podmiotowością wychowania i kształcenia oraz indywidualizacją wspomagania rozwoju przy silnym akcentowaniem samodzielności i różnorodności dróg poznawania świata, zdobywania umiejętności, z równoczesnym kształtowaniem aktywnych postaw społecznych. Staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

Edukacja teatralna

Raz w miesiącu w Mądrym Maluchy gości teatrzyk; to uwielbiany przez dzieci i zalecany przez psychologów sposób pobudzania ekspresji dziecka, rozwijania jego wrażliwości moralnej i wyobraźni. Nasi podopieczni będą również odwiedzać trójmiejskie sceny artystyczne zaś podczas pobytu w przedszkolu sami będą mogli „bawić” się w teatr i zostać aktorami.

Mała Orkiestra

Muzyka ma bardzo dobry wpływ na rozwój mózgu. Gra na instrumencie wyrabia poczucie rytmu, zaś gra w zespole uczy współpracy i słuchania innych. W naszym przedszkolu uczymy się grać na różnych instrumentach – nawet na bum bum rurkach.

Bajkoterapia

to - mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Chyba wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą np. doskonale wyciszyć dziecko.

Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna

Wszystkim naszym przedszkolakom proponujemy gry i zabawy logopedyczne, które mają na celu usprawnić aparat mowy, kształtować słuch fonemowy i fonematyczny. Dzięki temu zwiększamy ich możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka ojczystego.

Matematyka Malucha

Świat liczb jest bardzo interesujący. Dodatkowe zajęcia matematyczne rozwijają u dzieci zdolność logicznego myślenia, oraz myślenia  przyczynowo-skutkowego. Przeliczając, sortując, układając matematyczne schematy oraz grając w różne gry  dzieci świetnie się bawią i jednocześnie uczą.

Rytmika dla smyka

Gry i zabawy umuzykalniające są niezbędnym elementem rozwoju naszych pociech. Raz w tygodniu postaramy się wspólnie poznać dźwięki i różne melodie do których spróbujemy skoordynować nasze ruchy. Będziemy śmiało wyginać ciało w takt muzyki, śpiewać nowe piosenki i inne dźwięki. Podczas wspólnego muzykowania odkryjemy nowe talenty.

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Każde dziecko uwielbia się bawić zwłaszcza przy muzyce. Zabawy z piosenką i ruchem wspomagają aktywność i uruchamiają pomysłowość. Korzystając z wypróbowanych wzorów zabaw jesteśmy otwarci na inicjatywę dzieci, dostrzegamy ja i realizujemy ich pomysły.

Ruch dla smyka

Poprzez gry i zabawy sportowe zadbamy o poprawną postawę naszych ciała oraz gibkość i sprawność maluszków. Wszystkie ćwiczenia dostosujemy do możliwości dzieci

Fantazjujemy i świat malujemy

Ekspresja artystyczna jest niezmiernie ważna w życiu małego człowieka. Będziemy często fantazjować przy pomocy farb, plasteliny, papieru, masy solnej, i innych materiałów. Skupimy się na rozwoju dziecięcej wyobraźni, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami. Nauczymy się współpracy w grupie. 

Sensoplastyka

Zajęcia plastyczne skierowane do dzieci w każdym wieku. Poprzez bogactwo materiałów, ich zapach, smak i strukturę pobudzamy receptory dziecka i stymulujemy wszystkie zmysły. Zaproponowanie dzieciom zajęć o charakterze sensoplastycznym wpływa na rozwój kreatywności i twórczości.

Z emocjami za pan brat

Dzieci, zupełnie inaczej niż dorośli, wyrażają emocje. Podczas tych  zajęć uczą się, jak sobie z nimi poradzić. Doskonalą umiejętność wyrażania uczuć, mówienia o nich. Poprzez wspólne zabawy i gry uczą się, co robić, by panować nad swoimi emocjami.