Jak zapisać dziecko?

Krok 1

Dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka w formie papierowej (kliknij aby pobrać) lub wypełnić E-Kartę zgłoszenia dziecka

Krok 2

Wpłacić opłatę edukacyjną w wysokości 300,00 zł na konto ING Bank Śląski 

53 1050 1764 1000 0097 2371 9093 z dopiskiem - opłata edukacyjna Imię i nazwisko dziecka

Krok 3

Przygotuj wyprawkę dla swojego dziecka. Wyprawka